«آگهي استخدام »

قوه قضائيه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 3172 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري كل استان‌ها و مراكز ستادي استخدام نمايد.

شغل ها از اپراتور تقریر نویس حسابداری ،ارتباطات و ... می باشد.

برای اطلاع اط جزیات مربوطه به لینک زیر مراجعه کنید:

http://95.38.60.169/Conditions.aspx

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 14:22  توسط   |